Magický svet divadelnej scény

Mestská knižnica mesta Piešťany a Škola úžitkového priemyslu Josefa Vydru v Bratislave sa pridávajú k oslavám divadelnej storočnice. V Mestskej knižnici môžete nahliadnuť do magického sveta divadelnej scény. Pri príležitosti Roku divadla, v ktorom si pripomíname 100. výročie založenia profesionálneho divadla.

Stredoškolské práce sú plné zaujímavých názorov a pohľadov a sú výsledkom prvého kontaktu študentov s magickým svetom scénografie. Literárnu, divadelnú alebo filmovú predlohu sa snažia vyjadriť farebným návrhom, hľadaním predmetov, symbolov a priestorových prvkov, ktoré by príbeh umocnili. Výstava mladých talentov pod vedením pedagogičky Lucie Ďurákovej - Hronskej potrvá  do 23. novembra 2020. Inštalovaná je v priestoroch Oddelenia pre dospelých čitateľov na 1. poschodí.

Podujatie bolo súčasťou festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník medzinárodného podujatia pre deti sa uskutočnil v dňoch 28. - 30. septembra 2020.

Top