Nové opatrenia od 22. novembra

V súvislosti so zaradením piešťanského okresu do III. stupňa ohrozenia v rámci COVID automatu (čierny okres) je vstup do Piešťanského informačného centra od pondelka 22. novembra povolený v režime OP - t.j. vyžaduje sa potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19. Vzhľadom k tejto skutočnosti bude pri návšteve Piešťanského informačného centra potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia:

- Pri vstupe sa preukázať potvrdením o zaočkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID - 19 nie starším ako 180 dní. - Vstup a pobyt v priestoroch Piešťanského informačného centra je možný len s prekrytím horných a dolných dýchacích ciest respirátorom FFP2.

- Pri vstupe do priestorov Piešťanského informačného centra použite dezinfekciu na ruky.

- K informačnému pultu pristupujte po jednom, zachovávajte odstupy minimálne 2 metre a 15m² na jedného návštevníka (neplatí pre členov spoločnej domácnosti).

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 sa považuje osoba kompletne očkovaná, t. z. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo osoba do 2 rokov veku, alebo osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.

Veríme, že aj tieto obmedzenia spoločnými silami prekonáme a prispejeme tak k tomu, aby sme vám naše služby mohli poskytovať v plnom rozsahu.

Top