Opatrenia Piešťanského informačného centra platné od 13. septembra 2021

Piešťanské informačné centrum (PIC) poskytuje svoje služby podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 240/2021 všetkým osobám bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania či prekonanie ochorenia - režim ZÁKLAD.

Pri návšteve PIC je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia:

1. Vstup a pobyt v priestoroch informačného centra je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, respirátor) v zmysle aktuálne platného nariadenia ÚVZSR.

2. Pri vstupe do informačného centra použite dezinfekciu na ruky.

3. K informačnému pultu pristupujte po jednom, zachovávajte odstupy minimálne 2 metre a 15m² na jedného návštevníka (neplatí pre členov spoločnej domácnosti).

Veríme, že aj tieto obmedzenia spoločnými silami prekonáme a prispejeme tak k tomu, aby sme Vám naše služby mohli poskytovať v plnom rozsahu. Tešíme sa na Vás.

Top