Oznam o uzatvorení expozícií vo VHM Piešťany

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. júna 2023 až do odvolania bude z dôvodu realizácie stavebných prác pre verejnosť uzatvorené Vojenské historické múzeum umiestnené na letisku v Piešťanoch (Žilinská cesta 6545, 921 01 Piešťany). Uvedené stavebné práce sú realizované so zámerom výstavby novej Haly H 4 a prípravy stálej expozície "Čs. armáda a Ozbrojené sily Slovenskej republiky" a modernizácie múzejných priestorov, ktoré majú viesť k rozšíreniu, skvalitneniu a sprístupneniu väčšieho množstva zbierkových predmetov v expozíciách VHM Piešťany - Múzejné oddelenie Piešťany. Hlavným cieľom realizácie rozsiahlych stavebných prác je modernizácia expozícií na letisku v Piešťanoch, smerujúca predovšetkým k zvýšeniu komfortu pre návštevníkov a celkovému zatraktívneniu vo vnímaní širokej verejnosti. Obe stále expozície budú pre návštevníkov znova sprístupnené počas 15. ročníka podujatia Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi dňa 9. septembra 2023.

Ďakujeme za porozumenie.

Text a foto: VHÚ

Top