Pavel Kopp + Karol Kállay: Italy

Do 30. apríla máte možnosť navštíviť v Dome umenia výstavu fotografií Pavel Kopp + Karol Kállay: Italy,  ktorá je spomienkou na Karola Kállaya, oslavou 80. -tych narodenín českého fotografa Pavla Koppa. Obidvoch spája spoločné videnie sveta, optimizmus a viera v dobré ľudstvo.
Výstavy v Dome umenia sú prístupné utorok – piatok 14.00 – 17.00 hod, sobota a nedeľa 14.00 – 18.00 hod, pondelok – zatvorené.

Top