Paweł Kuczyński, Poľsko

Piešťanské informačné centrum v rámci OLKS pozýva na výstavu poľského karikaturistu Pawla Kuczyňskeho, ktorého uchvátila ilustrácia satiry. Dnes je jeho satirické dielo uznávané po celom svete a získalo vyše stotridsať ocenení. V Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2, môžete výstavu navštíviť do 15.júla, vždy v pondelok - piatok od 9.00 do 17.00 h. 

Top