PF 2020

Kolektív Piešťanského informačného centra vám praje všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa šťastia a mnoho osobných i pracovných úspechov v novom roku 2020.

Top