Poznáme víťazov súťaže O najkrajší vianočný výklad 2022

Ako každoročne i v minulom roku vyhlásilo Piešťanské informačné centrum súťaž O najkrajší vianočný výklad 2022. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky prevádzky v meste. Návštevníci mesta i obyvatelia Piešťan posielali svoje tipy na tie najkrajšie výklady. Výklad je pre každého obchodníka vizitkou, reklamným priestorom, príležitosťou odlíšiť sa od konkurencie a zviditeľniť sa svojimi výrobkami či službami. Niektoré výklady zostali v tradičnej podobe, možno iba oprášené ozdoby z rokov minulých, no niektorí prevádzkovatelia si na tejto svojej vizitke dajú záležať každoročne. Pracovníci Piešťanského informačného centra prijímali podnety, fotili, dokumentovali a komisia nakoniec návrhy vyhodnotila. Hodnotiaca komisia bola zostavená z odborníkov, jej členmi boli dizajnér Mgr. Michal Staško, Ing.arch. Bohuslav Pernecký a riaditeľka Rezortu Piešťany Ing. Tatiana Nevolná. Z predložených návrhov vybrali víťazné:

1. miesto Vivi a Lulu

VIVI&LULU CONCEPT STORE
Teplická 4981/29
921 01 Piešťany

2. miesto

SNACK BAR
Winterova  1758/22
921 01 Piešťany

3.miesto

ČESKÝ BUDÍK
Teplická  2221/61
921 01 Piešťany

Ocenení prevádzkovatelia si prebrali diplomy a ceny 25. januára v Piešťanskom informačnom centre. Súťaž je organizovaná za podpory Mestskej knižnice mesta Piešťany a Mesta Piešťany. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov. Ďakujeme, že svojou prácou vnášajú kus kultúry i trochu umenia do ulíc nášho mesta.

 

 

Top