Poznávame Česko a Slovensko

Mestská knižnica mesta Piešťany slávnostne  otvorí 11. júna 2021 o 10.00 h výstavu ilustrácií Márie Nerádovej Poďme objavovať Česko a Slovensko. Je súčasťou festivalu Keď čítanie je čtení XIII., ktorý sa koná pod záštitou českého veľvyslanca na Slovensku Tomáša Tuhého a primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča. Deťom poskytne nové zaujímavé poznatky, dospelým návštevníkom možnosť všeobecného vzdelávania v histórii, geografii, cestovnom ruchu. Zároveň vytvára priestor k podpore rozvoja turizmu, pretože ponúka rodinám s deťmi inšpiráciu k návšteve historických, prírodných a iných turistických lokalít v Čechách a na Slovensku. Výstava bude mať množstvo sprievodných podujatí: divadelné predstavenia, náučné kvízy, komentované prehliadky, prezentácie historických a turistických zaujímavostí Čiech a Slovenska a iné. Môžete si ju pozrieť v priestoroch piešťanskej knižnice do 12. septembra 2021.

Top