PRAVÝ OKAMIH v Magna Gallery

Magna Gallery vás pozýva na výstavu obrazov a šperkov Pawly Šoltisovej a Karola Weisslechnera Pravý okamih. Pawla Šoltisová na výstave uvádza po prvý raz aj súbor Elektrónkový klaun, súčasť jej diplomovej práce z roku 1983, kde použila plošné spoje z otcovej dielne, ktoré tlačila do grafických listov a dotvorila maľbami. Staré grafiky opäť v súčasnosti spracováva do kompozícií, v ktorých vidno kontinuitu prístupov a autorkinho rukopisu. Obrazy nezaprú jej zberateľskú vášeň, ale aj citlivú ženskú dušu, ktorá má potrebu vypovedať o vzťahových väzbách k blízkym osobám, osobným predmetom či širším spoločenským otázkam.

Karol Weisslechner sa intenzívne venuje vlastnej tvorbe v oblasti kresby, maľby, autorského šperku, objektu a interiérovej architektúry. Tieto sféry záujmu prepája a nachádza vlastné umelecké výpovede s nezameniteľným rukopisom. Prierez jeho tvorby dokumentuje monografia KW, ktorá je k dispozícii počas výstavy.   

Výstava v piešťanskej Magna Gallery, ktorá potrvá do 26. 8. 22023 je vzácnou príležitosťou na konfrontáciu tvorivého dialógu oboch autorov.

Top