Prehliadka Pamätníka holokaustu

Mesto PIešťany a miestna židovská komunita v rámci celoštátneho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva pozývajú na prehliadku pamätníka holokaustu, ktorá sa uskutoční v stredu 9. septembra 2020 od 9.15 do 10.30 h na Bratislavskej ulici.

Program: privítanie prítomných predstaviteľom mesta Piešťany, Karol Ambra - prečo je 9. september pamätným dňom holokaustu, Ing. arch. Ľubomír Mrňa - dôvod vzniku Pamätníka holokaustu, rabín Zev Stiefel - židovské piesne a Mgr. Andrej Bolerázsky - postavenie a osud slovenských židov v období 1938 - 1945.

Top