Skutoční hrdinovia v Amazónii

Roman Nemec , nezávislý fotožurnalista a cestovateľ, píšuci o svojich skúsenostiach z ciest, kultúrach, zvyklostiach a o prírode vystavuje svoje fotografie v Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2. Prostredníctvom nich sa vyberáme do stredného povodia majestátnej rieky Negro, do domorodej osady Cartucho, kde za pomoci brazílskych ozbrojených síl, letectva a vládnej organizácie FUNAI dobrovoľníci z EDS postavili mobilnú nemocnicu. "Boli to dva týždne plné náročných výkonov, strety odlišných kultúr a jazykov, ale aj bohaté na malé či veľké zázraky", spomína Roman. Vedenie EDS vyhodnocuje úspešnosť v poradí 42. expedície do brazílskej Amazónie. Výsledky sú príjemne prekvapivé: 353 chirurgických zákrokov, 2289 lekárskych konzultácií a 6828 vyšetrení. Tieto čísla prekračujú týždenné výkony stredne veľkých až veľkých nemocníc v Brazílii. Expedícia poslúžila domorodým etnikám ako Baré, Desana, Pira-tapuya, Tukano, Siriano, Baniwa a Yanomami.

Výstava je prístupná v pondelok - piatok od 9.00 do 17.00 h do 12. mája 2023.

Top