Slávnosť odovzdávania Ceny Fondu výtvarných umení SR

Dňa 5.6.2024 o 17.00 h sa uskutoční v Dome umenia Piešťany  slávnostné odovzdávanie Ceny Fondu výtvarných umení za rok 2023. Rada Fondu výtvarných umení každoročne udeľuje Cenu Fondu výtvarných umení. Cena je udeľovaná za významný prínos v oblasti výtvarného umenia alebo architektúry. Rozhodnutím Rady FVU bola v zmysle štatútu udelená Cena Fondu výtvarných umení za rok 2023 akad. mal. Petrovi Pollágovi. Jeho výstavu Kostihoj lekársky - symbolicky pripomínajúcu význam Piešťan ako kúpeľného mesta -  môžete navštíviť v Dome umenia do 31.augusta. 

Top