Detail oznamu - Piešťanské informačné centrumSlovensko ani Piešťany nemajú dostatok vody. Ako to zmeniť?

"Slovensko nemá dostatok vody, aj keď sa to mnohým nezdá," tvrdí klimatológ Milan Lapin. O problematike dostatku vody v krajine ako i o možnostiach a hľadaní cesty ako situáciu zlepšiť, sa bude hovoriť v Piešťanoch vo štvrtok 17. októbra na workshope "Voda nad zlato". Pripravuje ho Seniorský parlament Piešťany s partnermi vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja z participatívneho rozpočtu.

Profesor Lapin hovorí, že príčinou nedostatku vody sú nízke úhrny zrážok v zime, čo spôsobuje slabú zásobu jarnej vody v pôde. Tá sa potom často vyčerpá už začiatkom apríla. "V teplom období roka nám rýchle pribúdajú konvektívne zrážky na úkor trvalých, z nich veľká časť odtečie do lokalít, kde nie je potrebná závlaha. Výsledkom je to, že sa v dôsledku rýchleho rastu teploty vzduchu zvyšuje územný výpar z krajiny, ktorý už často prekračuje 70% z úhrnu zrážok," vysvetľuje klimatológ z FMFI Univerzity Komenského.

V súčastnosti tak vzniká akútna potreba zadržania vody v krajine. O tejto problematike sa hovorí stále častejšie, ale reálne kroky na zlepšenie situácie sa stávajú skutočnosťou stále pomaly. Wokrshop "Voda nad zlato" má za cieľ riešiť problematiku zrážkovej vody zdola nahor. "Snažili sme sa pred časom pri našom bytovom dome zrealizovať vodozádržné opatrenia, narazili sme však na viaceré komplikácie. Preto sme sa radšej rozhodli venovať čas tejto aktivite, ktorá môže pomôcť rozlúsknuť dané problémy väčšiemu množstvu ľudí," hovorí Jiří Rais, ktorý stojí za zrodom workshopu Voda nad zlato.

Podujatie je určené predstaviteľom samospráv okresu Piešťany a Trnavského kraja, pre zástupcov organizácií spravujúcich bytové domy, študentov stredných škôl, ale zúčastniť sa môže i široká verejnosť.

Zdroj: Tlačová správa - Seniorský parlament Piešťany