Tradičné umelecké remeslá sa v septembri neuskutočnia

V našom meste tradičné a obľúbené podujatie sa v septembri konať nebude. Organizátori rešpektujú súčasnú situáciu ohľadom pretrvávajúceho šírenia koronavírusu a na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR sa rozhodli podujatie v termíne 25. - 27. septembra 2020 v Piešťanoch zrušiť.

Organizačný tím si uvedomuje zodpovednosť voči návštevníkom a remeselníkom, ako aj riziko spojené s organizovaným hromadných podujatí. Pozorne bude sledovať aktuálny vývoj pandémie na Slovensku a nevylučuje možnosť akciu zorganizovať v náhradnom termíne v mesiaci október.

Stále tak zostáva nádej, že 12. ročník medzinárodného stretnutia ľudových remeselníkov sa v Piešťanoch v tomto roku ešte uskutoční.

Zdroj a foto: Mesto Piešťany / Martin Ričány

Top