Všetko o testovaní na Covid-19 v Piešťanoch

Na základe rozhodnutia vlády SR dňa 17.1.2021 bude na Slovensku v dňoch 18.1.-26.1.2021 prebiehať tzv. skríning, čo znamená, že občania by mali absolvovať antigénové alebo PCR testy. Testovanie bude prebiehať kontinuálne počas deviatich dní, majú sa ho zúčastniť osoby vo veku 15-65 rokov.V odberných testovacích miestach, ktoré zriaďuje Mesto Piešťany, sa bude testovať v dňoch 23. a 24. januára 2021 (sobota a nedeľa), v čase od 8.00 h do 20.00 h.

Je na každom, či sa dá otestovať PCR, alebo antigénovým testom. Výsledok testu sa bude kontrolovať od 27. januára. Od 27. januára do 2. februára 2021 platia všetky negatívne testy realizované od 18. januára 2021.

Mesto Piešťany zriadi 19 odberných miest, ktoré budú otvorené v sobotu a v nedeľu 23. a 24. januára 2021 od 8.00 do 20.0 s dvoma pol hodinovými prestávkami v čase od 11.00 - 12.00 a od 17.00 - 18.00 hod.

Testovať sa bude v týchto objektoch:

Adresa DOM/MOM

 

Čas testovania

 

 

Základná škola Mojmírova - Pavilón A Mojmírova 98/30, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Stredná odborná škola obchodu a služieb - telocvičňa

Mojmírova 99/28, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Základná škola Holubyho - telocvičňa

Holubyho 1053/15, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Cirkevná spojená škola - telocvičňa

Pod Párovcami 1392/127, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Hotelová akadémia Ľ. Wintera - vstup od parkoviska, viacúčelová sála

Stromová 1329/34, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Futbalový štadión - športhotel, šatne Kuzmányho ul. 1135/15, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Gymnázium Pierra de Coubertina - nová budova prízemie

Nám. SNP 1493/9, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany - KSC Fontána, vestibul kina

Beethovenova 1, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany - Malá scéna Ivana Krasku

A.Dubčeka 2400/27, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - Kongresové centrum Kúpeľný ostrov 4445/13, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - Napoleonské kúpele Kúpeľný ostrov, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Mestská knižnica mesta Piešťany - prízemie Školská ul. 19, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Stredná odborná škola technická - vstup, prízemie školy

Nová 5245/9, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Základná škola E.F.Scherera - telocvične E.F. Scherera 4874/40, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Základná škola Brezová - telocvične

Brezová 2876/19, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Stredná odborná škola záhradnícka - vstup, prízemie školy

Brezová 2, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

RDD Kocurice - vstup, miestnosti na prízemí

Ul. Družby 4183/26, Kocurice

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Služby mesta Piešťany, p.o. - skleníkové hospodárstvo - Záhrada Kanada

Vrbovská 33, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Vojenský kúpeľný ústav - hotel Granit

Teplická 81, PN

23.-24.01.2021

8.00 - 20.00

Testovať sa nemusia:

 • ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať potvrdenie nie staršie ako 90 dní.
 • Testovať sa nebudú musieť ani ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu.
 • Rovnakú výnimku majú mať ťažko zdravotne postihnutí,
 • Deti do 15 rokov
 • Občania nad 65 rokov

 

Od 27. januára do 2. februára bude potrebný negatívny test vykonaný po 18. januári:

 • na cestu do práce a z práce alebo výkon podnikateľskej alebo obdobnej činnosti a cestu späť,
 • na cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
 • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • na cestu do zahraničia,
 • na cestu do prírody, vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • na sprevádzanie dieťaťa alebo žiaka

Bez testu je povolené:

 • ísť na nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie,
 • ísť k lekárovi alebo do zdravotníckeho zariadenia, ak ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, preventívnu prehliadku alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť, možné je aj sprevádzanie blízkej osoby alebo príbuzného,
 • ísť na test - PCR, antigénový test, na očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • ísť na pohreb blízkej osoby, dovolená je cesta na uzavretie manželstva, krst,
 • postarať sa o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • ísť von so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, ale aj postarať sa o hospodárske zvieratá či zájsť k veterinárovi,
 • výnimku má aj cesta dieťaťa do materskej školy a z nej a do školského zariadenia a z neho, cesta žiakov prvého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a z nich,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cesta späť,
 • cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča, prípadnej inej oprávnenej osoby, s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovaná na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • zabezpečenie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • pobyt v prírode pre deti do 15 rokov,
 • zdravotná vychádzka seniorov nad 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje pomocou vozíčka, do vzdialenosti do 1 000 metrov od bydliska, vychádzku môže vykonávať aj s členmi spoločnej domácnosti,
 • dostaviť sa pred orgán činný v trestnom konaní, cesta na pojednávanie

Od 3. februára do 7. februára nebude negatívny test vykonaný po 27. januári potrebný v 36 okresoch s menšou mierou pozitivity v týchto prípadoch:

 • na cestu do práce a z práce alebo výkon podnikateľskej alebo obdobnej činnosti,
 • na cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), na cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
 • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • na cestu do zahraničia,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do školy a školského zariadenia a z nich,
 • na sprevádzanie dieťaťa alebo žiaka

Bez testu bude možné:

 • cesta v nevyhnutnom rozsahu na nákup alebo zaobstaranie si potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky od miesta bydliska a späť
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • cesta na PCR test, antigénový test a späť,
 • cesta na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a späť,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krstu a cesta späť,
 • cesta v prípade starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cesta späť,
 • cesta so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá, cesta k veterinárovi a späť,
 • pobyt v prírode pre deti do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov,
 • cesta dieťaťa do materskej školy a školského zariadenia a z nich,
 • cesta žiaka prvého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a z nich,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cesta späť,
 • výnimku bude mať aj osoba pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje pomocou vozíčka do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska - na vychádzku môže ísť osoba sama alebo s členmi spoločnej domácnosti,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť

Zdroj: MÚ Piešťany

Top