XXIV. ORGANOVÉ DNI V PIEŠŤANOCH 2023

Milovníkov organovej hudby pozýva Dom umenia na koncert Georgija Kurkova v stredu o 19.00 h.

Georgij Kurkov – organ / Ukrajina

Je zakladateľom a dirigentom komorného orchestra „Arcata“ (od roku 1993), hudobným riaditeľom medzinárodného organového festivalu „Music in abby wall“ (od roku 1999). Vyučoval na Pedagogickej univerzite Kociubynského ako docent. Koncertoval ako sólový klavirista, organista a dirigent na Ukrajine aj v zahraničí. Georgij Kurkov je držiteľom čestných titulov „Zaslúžilý umelecký pracovník Ukrajiny (od prezidenta Ukrajiny, 1995). Titul „Zaslúžilý o kultúru Poľska“ mu v roku 2018 udelil poľský minister kultúry.

Top