Začiatkom júna otvoria plavecký bazén

Plavecký bazén Piešťany, ktorý sa nachádza v Adeli Medical Centre na Hlbokej ulici, sa pre verejnosť otvorí od 3. júna 2020, a to od 7.00 h. Ako jeho prevádzkovatelia informovali prostredníctvom Facebooku, harmonogram na jún zverejnia už čoskoro.

Potrebné je samozrejme dodržiavať prísne smernice na zabránenie šírenia ochorenia Covid-19:

1. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest a vydezinfikovanými rukami, do budovy je možný vstup len cez " ZADNÝ VCHOD".

2. V prípade, že máte zvýšenú teplotu nad 37,0 °C, ste prechladnutý alebo máte dýchacie problémy, je zakázané pohybovať sa v priestoroch a ste povinný opustiť objekt, vyhľadať lekára, prípadne sa preliečiť v mieste svojho bydliska.

3. Dodržiavať minimálne 2 m odstupy medzi osobami.

4. Prekrytie horných dýchacích ciest (rúško) je potrebné používať vo všetkých priestoroch mimo spŕch a vody.

5. Nenavštevovať iné priestory ako tie, ktoré sú nevyhnutné k priamemu vstupu do bazéna.

6. Nezdržiavať sa na spoločných chodbách a v priestoroch recepcie dlhšie, ako je nevyhnutný čas.

6.1. Recepciu v rámci osobného kontaktu využívať len na vstup a výstup.

6.2. Maximálny počet osôb zdržiavajúcich sa v spoločných priestoroch recepcie - 3 ľudia , šatňa, sprchy 8 ľudí (osobitne ženy, muži).

7. Maximálny počet ľudí nachádzajúcich sa v priestoroch plaveckého bazéna je 35 (1 človek na 15m2) vrátane obsluhy.

8. Návštevníci sú povinní pred výstupom zo šatne do čistej zóny, ako aj pred každým vstupom do bazénu, použiť sprchy a dôsledne sa umyť mydlom.

9. Prevádzkovateľ je povinný viesť si zoznam osôb, ktoré navštívili plaváreň.

10. V prípade porušenia návštevného poriadku alebo hygienických pokynov vydaných MZSR je prevádzkovateľ oprávnený osoby nerešpektujúce uvedené nariadenia vykázať z priestorov krytej plavárne bez nároku na vrátenie vstupného.

Prevádzkovatelia zároveň upozorňujú, že ak nebudete dodržiavať usmernenia prevádzkovateľa, bude to považované za úmyselné zvýšenie nebezpečenstva zavlečenia alebo šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa § 163 Zákon č. 300/2005 Z. z. a môžu kontaktovať orgány činné v trestnom konaní.

Zdroj a foto: Facebook / Plavecký bazén Piešťany

Top