Život nie je čiernobiely, alebo....

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Domom umenia Piešťany slávnostne otvorí dňa 5. 10. 2021 o 17,00 h výstavu fotografií piešťanského autora Romana Tibenského. Kurátorom výstavy je Martin Valo. Výstava je súčasťou projektu KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia a taktiež súčasťou 23. ročníka česko-slovenského festivalu Piešťanské rendezvous. Navštíviť ju môžete do 7.novembra v Dome umenia Piešťany.

Top