Krojovaný Anna bál 2021

Typ podujatia
zábava

Dátum, čas a miesto konania
24. 07. 2021 o 16.00 h Piešťany (Námestie slobody, Mestský park, Kúpeľná dvorana)

Popis
Cieľom usporiadateľov Anna Bálu je zachovanie tradičného kultúrneho podujatia, ktoré sa v kúpeľnom meste organizuje po mnohé roky. Jeho organizovaním sa upevňuje úcta k ľudovým krojom, starodávnym hudobným nástrojom, zvykom a tradíciám. Ide o zachovanie kultúrneho dedičstva.

Účinkujúce súbory: FS Drienka a Gajdošskí trogári z Veľkého Zálužia, Fujarové variácie fujaristov Pavla Tomku od Trebišova a Jána Pavela z Nitry, Folkloristi TOMKOVÍ a SOJKOVÍ zo Zemplína, FS LINGOV Košice

Do tanca hrá: Dychová hudba Drahovčanka

Program podujatia:

16:00 hod. Začiatok podujatia na Námestí Slobody

Účinkujúci:

16:10 hod. FS Drienka Veľké Zálužie

16:20 hod. Fujarové variácie – fujaristi Paľko Tomko a Ján Pavel

16:30 hod. Gajdošskí trogári z Veľkého Zálužia

16:40 hod. Folkloristi TOMKOVÍ a SOJKOVÍ zo Zemplína

16:50 hod. FS LINGOV Košice

17:00 hod. Krojovaný sprievod mestom

17:45 hod. Príchod do priestorov Kúpeľnej dvorany

17:45 hod. Kúpeľná dvorana - Privítanie folkloristov, hudobnej skupiny Lekárovci band, privítanie obyvateľov, návštevníkov a hostí. Krátkym príhovorom a prípitkom zaháji Krojovaný Anna bál 2021 predsedníčka o.z. Ing. Zita Bruncková, Mgr. Jarka Hošová a Bc. Magda Čellárová .

18:00 hod. Zahrá skupina Lekárovci band z Drahoviec prvé tanečné kolo určené folkloristom oblečeným v krojoch.

Program na terase Kursalonu:

18:10 hod. FS Drienka Veľké Zálužie

18:20 hod. hrá skupina Lekárovci band do tanca

18:30 hod. FUJARISTI- Paľko Tomko a Janko Pavel

18:40 hod. hrá skupina Lekárovci band do tanca

18:50 hod. účinkujú Gajdošskí trogári z V. Zálužia

19:00 hod. hrá skupina Lekárovci band do tanca

19:10 hod. účinkujú Folkloristi TOMKOVÍ a SOJKOVÍ zo Zemplína

19:20 hod. skupina Lekárovci band hrá do tanca

19:30 hod. účinkuje FS LINGOV Košice

19:40 hod. spoločné fotenie a nahrávanie videa všetkých účinkujúcich a organizátorov, Ing. Vratko Hric bude hrať pieseň: A já taká čarná ...a Ej, na tarky, na tarky.......

Od 19:55 hod. do 21:30 hod. program "ZEM SPIEVA a PIEŠŤANY S ŇOU" – dáva sa možnosť návštevníkom zaspievať si piesne, zatancovať rôzne tance alebo zahrať na hudobných nástrojoch.

Od 21:30 hod. do 24:00 hod. zábava na ľudovú nôtu, aj rôzne žánre, napr. tanečná hudba

O 24:00 hod. Ukončenie KROJOVANÉHO ANNA BÁLU 2021


Top