O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2017

Typ podujatia
súťaž

Dátum, čas a miesto konania
01. 06. 2017 - 31. 08. 2017

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Popis
XV. ročník tradičnej súťaže.

Tipy na najkrajšie okná a balkóny môžete oznámiť na tel. čísle 033 / 771 96 21 - 2 alebo priamo v Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2, prípadne zaslať e-mailom na info@pic-piestany.sk.


Top