Liga proti reumatizmu

Typ podujatia
stretnutie členov

Dátum, čas a miesto konania
16. 02. 2016 o 15.00 h Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
06. 09. 2016 o 14.30 h Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
05. 12. 2017 o 14.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
04. 12. 2018 o 14.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
19. 02. 2019 o 14.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
03. 12. 2019 o 14.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
18. 02. 2020 o 14.45 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Výročná členská schôdza


Top