Tibor Hamza - ABSTRAKT G II

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
02. 06. 2017 - 30. 06. 2017 Dom umenia Piešťany

UsporiadateľDom umenia Piešťany

Popis
Umelecká výstava

Tibor Hamza: "Množstvo skúmaných teórií, napríklad vlnová teória svetla, paradoxy pohybov, neperiodické roviny s posunom symetrií, problémy troch farieb, delenie rovín, optické riešenia štrukturálnych plôch atď., je pre mňa stálou inšpiráciou pre stvárňovanie abstraktnej geometrie, ktorú realizujem kombinovaním technického kreslenia so súčasnými zobrazovacími technológiami."


Top