Časopis Slniečko

obrázok

Adresa
Námestie SNP, 12
Bratislava
812 24

šéfredaktorka časopisu Slniečko, Kepštová Ľubica
Tel.: +421 2 204 73 513
Fax: +421 2 529 64 567
E-mail: lubica.kepstova@litcentrum.sk

Popis
Najstarší slovenský umelecký mesačník pre deti, určený žiakom 1. - 5. ročníka základných škôl. Jeho základným cieľom je formovať estetické a mravné vedomie dieťaťa a súčasne stimulovať progresívne trendy vo vývine pôvodnej beletristickej tvorby pre deti.


Top