Máťuš Róbert

obrázok

Typ autority
člen Divadla FÍ

Citácia
https://www.divadlofi.com/robertmatus

Životopis
Po absolvovaní maturitnej skúšky na Obchodnej Akadémii, počúvol hlas dieťaťa vo svojom vnútri a prihlásil sa na štúdium na divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave, kde absolvoval bakalársky stupeň bábkohereckej tvorby. Venuje sa animátorskej činnosti a divadelnej tvorbe pre deti. Krátky čas pôsobil v Prahe, kde sa zoznámil s metódou ”divadlo fórum”, prostredníctvom ktorej možno hravou formou vzdelávať, motivovať a odovzdávať skúsenosti. Rád sa hrá so slovíčkami a miluje, keď majú ľudia úsmev na tvári, aj preto sa do všetkého čo robí snaží preniesť kúsok humoru.

Odkazy


Top