17. november - O spoločenskej súdržnosti s Hugom Glossom

Typ podujatia
beseda

Dátum, čas a miesto konania
16. 11. 2023 o 18.30 h Arta

UsporiadateľArta

Popis
Čo dokáže krajinu stmeliť a čo naopak spôsobuje jej postupný rozpad? A je sloboda samozrejmosťou? O dôvere, spoločenskej súdržnosti, krehkosti slobody a demokracie sa budeme rozprávať s Hugom Glossom, prevádzkovým riaditeľom Výskumného inštitítu sociálnej kohézie DEKK. Diskusia sa koná pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu.
/ Vstupné: dobrovoľné
DEKK Inštitút je nezávislá výskumná organizácia, ktorá vznikla začiatkom roka 2020 z iniciatívy niekoľkých mladých vedcov, študentov a humanitárnych pracovníkov. Motívom bol záujem o skúmanie spoločnosti a zdieľaná skúsenosť väčšiny zúčastnených z prostredia konfliktov, zdravotníckych projektov a utečeneckých táborov krajín Blízkeho východu, juhovýchodnej Ázie a Afriky, kde si tvrdým spôsobom uvedomili dve veci: dobre fungujúca spoločnosť si vyžaduje starostlivosť a pokojnú osobnú angažovanosť svojich členov a napriek všetkým oblastiam oprávnenej kritiky nám je na Slovensku stále veľmi dobre. Chceme prispieť svojou troškou, aby to tak zostalo.
Hugo Gloss je v DEKK-u je zodpovedný za prípravu a úspešnú implementáciu projektov. Pôsobí ako prevádzkový riaditeľ (COO), ktorý zodpovedá za hladké fungovanie administratívy. Vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Bolonskej univerzite a Univerzite Roma Tre v Ríme a absolvoval ročný vzdelávací kurz Kolégia Antona Neuwritha. Stážoval na Zastupiteľskom úrade SR pri Svätej stolici a na Oddelení komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru SR. Pracoval v Accenture a koordinoval humanitárne projekty Slovenskej katolíckej charity v Iraku, Sýrii, Libanone a na Ukrajine. V rámci svojej práce navštívil krajiny, kde je sociálna kohézia silne poškodená, a preto mu záleží na tom, aby sa Slovensko nevydalo podobnou cestou.


Top