KALEIDOSKOP...Vaše životné príbehy

Typ podujatia
beseda

Dátum, čas a miesto konania
19. 11. 2023 o 17.00 h Gitarové múzeum

UsporiadateľGitarové múzeum

Popis
V rámci nového seriálu nedeľných tematických besied postupne predstavíme množstvo zaujímavých osobností rôznych profesií, zaujímavé životné udalosti a príbehy.

HOSŤ :: ANNA LAMPEROVÁ
veľvyslankyňa SR pri Rade Európy 2002 - 2007
TÉMA :: DIPLOMACIA
- Alsasko - geografický, historický, spoločenský, politický kontext
- Štrasburg - symbol povojnového zmierenia Európy - hraničné mesto s Nemeckom (Kehl); sídlo európskych inštitúcií
- Stručný opis dvoch európskych inštitúcií Rady Európy (Štrasburg) a Európskej únie (Brusel) - základné rozlišovacie znaky
- Rada Európy - prvá európska inštitúcia (1949)
- Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s ním spojený Európsky súd pre ľudské práva - ich fungovanie v praxi
- Európsky dohovor na zabránenie mučeniu... (názov je dlhší) a jeho aplikácia v praxi
- Diplomatický protokol... jednoduchou formou spomenuté princípy

:: VSTUPNÉ ::
Vstupné na podujatie je v dobrovoľnej výške. Počet miest je limitovaný - ideálna je rezervácia vopred 0910 759 228 / správou cez FB / ferko@gitarovemuzeum.sk / osobne v galérii múzea


Top