Coro Laudamus a KOS Nový Jičín

Typ podujatia
koncert

Dátum, čas a miesto konania
18. 11. 2023 o 17.00 h Piešťany (Kaplnka Božského srdca Ježišovho (pri Kolonádovom moste))

UsporiadateľCoro Laudamus

Popis
Spoločný koncert Coro Laudamus a KOS Nový Jičín. V programe zaznejú skladby A. Becka, G.Yanga, A.Lottiho, G.Aldemu, V.Bervicovej, O.Halmu a ďalších. Diriguje: Mgr. Vendulka Bervicová a Mgr. art. Ján Procházka.


Top