Socha piešťanských parkov

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
30. 06. 2021 - 30. 09. 2021 Piešťany (Mestský park, Piešťanská mestská galéria a Kúpeľný ostrov)

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Cieľom podujatia je sprístupnenie umenia širokej verejnosti v letnom období počas troch mesiacov domácim aj medzinárodným návštevníkom mesta i kúpeľov.

Na podujatí sú zastúpení autori, ktorí v súčasnosti najviac prispeli k rozvoju sochárskeho média s progresívnym prístupom v tvorbe či jedinečnom spôsobe a narábaní s ideami i materiálom sochy ako takej.

Zámerom projektu je obnoviť cyklickú výstavu Socha piešťanských parkov v zmysle jej najprogresívnejších podôb a poslania. Má ambíciu nadviazať na tradíciu plenérových výstav v parkoch a na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.
Otvorenie výstavy sa uskutoční v stredu 30.6. 2021 o 17:00 hodine v Piešťanskej mestskej galérii.


Top