Pavel "Hirax" Baričák

Typ podujatia
prednáška

Dátum, čas a miesto konania
04. 12. 2019 o 18.00 h | Elektrárňa Piešťany

UsporiadateľElektrárňa Piešťany

Popis
Autor úspešných kníh sa vo svojej prednáške zameria na vzťahy, strachy, prítomný okamih, sebaprijatie, výchovu zameranú na rešpektovanie detskej duše, riešenia krízových situácií a zbavenia sa blokov a úzkostí z detstva.

Vstupné 9,- EUR - predpredaj v Piešťanskom informačnom centre na Pribinovej 2.


Top