Ateliér 518: Deň čo deň

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
17. 05. 2024 - 01. 06. 2024 Arta

UsporiadateľArta

Popis
Ateliér 518 je skupina mladých študentiek a študentov výtvarnej edukácie i reálny priestor v budove Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tu vznikajú grafické, fotografické i objektové diela presahujúce rámec študijného programu. Výstava Deň čo deň zachytáva každodenné opakujúce sa činnosti, ktoré tvoria osobný priestor súčasného mladého človeka, študenta. Ukazuje fyzickú prácu pre získanie finančných prostriedkov, športové aktivity, posedenie pri káve, digitálnu komunikáciu, ale i osobné problémy za oponou bežného dňa. Výstava chce osloviť prostredníctvom abstraktných grafických znakov, konštruovaných priestorov, štylizovaných banálnych predmetov, ale i fotografií vznikajúcich Deň čo deň.
Autori*ky:
Markéta Foltánová, Martina Kukučková, Kristína Marmoľová, Kristína Krišková, Matúš Jurčík, Petra Urbanová,
Virág Csillagová, Lenka Richvalská a Viktória Mravíková
Kurátor výstavy: Ľubomír Zabadal

Súvisiace akcie


Top