Šajgalíková Barbora

Typ autority
Výtvarníčka

Životopis
Študovala architektúru na Technickej univerzite vo Viedni a vizuálnu komunikáciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre architektúry VŠVU pod vedením profesora Vaška. Venuje sa grafickému dizajnu a scénickému výtvarníctvu. Je riaditeľkou centra marketingu SND.

Odkazy


Top