Deň rodiny 2021

Typ podujatia
divadelné predstavenie, workshop, tanec, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
18. 09. 2021 od 15.00 h do 19.00 h Areál Školských sestier De Notre Dame (Kuzmányho 8, Piešťany)

UsporiadateľCentrum pomoci pre rodinu - pobočka Piešťany

Popis
Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku sláviť Medzinárodný deň rodiny vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15. máj. Deň rodiny organizovaný pod hlavičkou Fórum kresťanských inštitúcií od roku 2009 je kampaňou a verejnou oslavou hodnoty rodiny založenej manželstvom muža a ženy s cieľom dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojej správe k 15. máju 2020 uviedlo: „Dnešný Medzinárodný deň rodiny prichádza v čase, kedy si ľudia ešte intenzívnejšie uvedomujú prirodzenú hodnotu, ktorú v sebe nesie rodina a jej význam pre naše spoločenstvo v dobrých aj v komplikovaných, krízových časoch.“

Toto konštatovanie je naďalej aktuálne aj v roku 2021. Rodiny čelia v tejto generácii otcov, matiek i detí okrem „chronických“ rodinných problémov nepoznanému tlaku pandémie a jej dosahov. Práve na pozadí nečakanej situácie sa ešte viac vynára kríza otcovstva, o ktorej sa už dlhodobejšie diskutuje. Pápež František v encyklike Amoris Laetitia uvádza – „hovorí sa, že naša spoločnosť je „spoločnosťou bez otcov“. V západnej kultúre postava otca akoby bola symbolicky neprítomná, skreslená, vyblednutá. Zdalo by sa, že aj samotná mužnosť je spochybnená.“

V mnohých prípadoch muži nedokážu otcovstvo a zodpovednosť prijať, ženu i deti nechávajú samých v reálnom, i prenesenom zmysle slova.

Téma kampane Deň rodiny sa preto v tomto roku zameria na krásu, hodnotu a dôležitosť otcovstva. Slogan Deň rodiny 2021 znie „Otec nablízku“.

Program:

Divadlo KASIA s predstavením Hadík Vadík a časostroj (výlet do minulosti)

Kúzelná fyzika – Michal Figura

Folklórna skupina rodina Hlbocká

Tanečná skupina Siluett – SZUŠ Zavretý kút Piešťany

Sprievodné aktivity:
Maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie, stanovišťa na grafomotoriku.
Vstup voľný.


Top