Zapálenie 4. adventnej sviece, príhovory primátora mesta Piešťany a zástupcov cirkví

Typ podujatia
významné podujatie, podujatie na ulici

Dátum, čas a miesto konania
24. 12. 2023 o 13.00 h Námestie slobody

UsporiadateľMesto Piešťany

Popis
Zapálenie 4. adventnej sviece, príhovory primátora mesta Piešťany a zástupcov cirkví. Skauti prinesú Betlehemské svetlo.


Top