Kolonádový most - premena v čase

obrázokobrázok

Typ podujatia
prednáška

Dátum, čas a miesto konania
28. 09. 2021 o 18.30 h Promenádny kúpeľný most

UsporiadateľMesto Piešťany
Piešťanské informačné centrum - Kolonádový most

SpoluusporiadateľBalneologické múzeum Imricha Wintera

Popis
Diskusia o minulosti, súčasnosti a budúcnosti mosta s PhDr. Vladimírom Krupom, riaditeľom Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch.

Kolonádový most, tiež Sklený most je národná kultúrna pamiatka nachádzajúca sa v meste Piešťany nad riekou Váh. Dielo architekta prof. Emila Belluša patrí k vrcholu funkcionalistickej architektúry Slovenska. S myšlienkou vytvoriť most prišiel nájomca piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter. V roku 1933 bola osadená na moste socha barlolámača podľa návrhu Róberta Kuhmayera. Nápisy na priečeliach navrhol vtedajší archivár Krajinského úradu v Bratislave historik Daniel Rapant. Zo strany od mesta je to SALUBERRIMAE PISTINIENSIS THERMAE /Najuzdravujúcejšie piešťanské kúpele/, ide o názov latinskej básne z roku 1642 napísanej Adamom Trajanom. Zo strany ostrova je to SURGE ET AMBULA /Vstaň a choď/, pochádza z evanjelia podľa Matúša, v ktorom Ježiš uzdravuje ochrnutého. Umeleckú výzdobu skiel, lepty do skla PIESNE DETVY a NA SALAŠI, vytvoril akademický maliar Martin Benka. V apríli 1945 nemecká armáda zničila podstatnú časť mosta. Neskôr bol most obnovený podľa pôvodného projektu. V súčasnosti má už len funkciu kolonádovej pešej zóny. Je najdlhším krytým mostom na Slovensku.

Podujatie je špeciálne pripravené pre Dni európskeho kultúrneho dedičstva.


Top