Zapálenie 2. adventnej sviece, príhovory primátora mesta Piešťany, čaj primátora

Typ podujatia
podujatie na ulici

Dátum, čas a miesto konania
10. 12. 2023 o 16.00 h Námestie slobody

UsporiadateľMesto Piešťany

Popis
Zapálenie 2. adventnej sviece, príhovory primátora mesta Piešťany, čaj primátora


Top