Ema Lančaričová: Ramble Piešťany

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
18. 05. 2021 - 18. 06. 2021 | Magna Gallery - galéria plná energie

UsporiadateľMagna Gallery - galéria plná energie

Popis
Ramble Piešťany je momentálne pokračujúcim procesom skúmania a špecifického nazerania autorky na prostredie mestských zákutí. Divákom prináša nový pohľad na poznané vytrhnutím niektorých objektov, ktoré stavia do centra svojej pozornosti. Podstatným faktorom pri fotografovaní na analóg (film), je pre autorku aj proces vyvolávania fotografií z rôznych typov filmov, z ktorých každý má iné kvality ovplyvňujúce výsledok “reality”. Reality, ktorá je fotograficky vždy skresľovaná.

Východiskom série Ramble sa pre autorku stal výrok Franza Kafku, ktorý napísal, že veci sa fotografujú preto, aby sme ich vyštvali z našej mysle. Myšlienka a nastavenie špecifického pohľadu nastalo u autorky ešte počas jej Erasmus pobytu v Poľsku v roku 2019, kedy zamierila svoju pozornosť na hľadanie určitej formy úniku z konkrétneho miesta a času.

Špecifické nahliadanie na okolie sa nezmenilo ani po návrate na Slovensko. Cez hľadáčik fotoaparátu, kedy iba fotograf rozhoduje, čo zobrazené bude a čo zostane naopak skryté, vznikla ďalšia séria znovuobjavujúca prostredie rodnej Trnavy. Z Ramble sa tak stal projekt pokračujúci v Piešťanoch.

Výber fotografií prezentovaný v piešťanskej Magna gallery ponúka neobjavené pohľady na mestské scenérie, ktoré netvoria dominanty ani symboly mesta, ale sú skôr nenápadnými zátišiami a zachytenou hrou svetla.

Počas chôdze za bezcieľneho potulovania sa a pozorovania svetelných podmienok sa výseky “reality“ prenesené na film premenili na zahmlené spomienky uložené „niekde inde“. Miestom ukladania týchto výsekov plôch v čase a priestore sa tak nestala autorkina pamäť, ale negatív. Z úložiska vybraných obrazov sa vo výsledku procesu v prípade prvej série Ramble stala externá forma – fotokniha, ktorá predstavuje fyzické zhmotnenie – premenu z neurčitých obrazov na konkrétne usporiadanie a následné uchovanie. Silná previazanosť s filozofiou a teóriou fotografie ovplyvňuje u autorky celý proces jej fotografickej tvorby. Pred diváka tak stavia otázky hľadania prienikov medzi viditeľným a neviditeľným. Snímky následne spája či už na základe podobnosti vizuálnych prvkov alebo osobných prepojení. V sérii Ramble ide skôr o osobnú a intuitívnu prácu s výberom konkrétnych záberov nadväzujúcich a vytvárajúcich akúsi kafkovskú spomienkovú mapu.

Výstava Emy Lančaričovej nie je len prechádzkou medzi visiacimi fotografiami. Je aj o prechádzaní na miesta za obrazom, za plochou. Tak skúste ísť za a pýtať sa, na čo sa vlastne pozeráte. Možno sa zatúlate a možno pri tom nájdete doposiaľ neobjavené.


Top