História a premeny hotela Slovan a fontány pred hotelom

obrázok

Typ podujatia
prednáška

Dátum, čas a miesto konania
05. 09. 2020 o 20.00 h | Mestský park (pred hotelom Slovan)

UsporiadateľBalneologické múzeum Imricha Wintera

Popis
Občianske združenie Piešťanská rozvojová iniciatíva a Balneologické múzeum Imricha Wintera pripravili v rámci Dní Európskeho Kultúrneho Dedičstva prednášku PhDr. Vladimíra Krupu s názvom História a premeny hotela Slovan a fontány pred hotelom.

Partneri pripravovaného podujatia: SLK Piešťany, a. s., Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, TENET - PRAKTIK, s.r.o., MsKS Piešťany, Bodega Lounge s.r.o.


Top