Čaro fajansy a výrobkov džbánkarských dielní Slovenska v 18. a 19. storočí

Typ podujatia
vychádzka, prezentácia

Dátum, čas a miesto konania
26. 02. 2024 o 15.00 h Piešťany (Stretnutie pri Fontáne prezidentov pred LD Irma)

Popis
Čaro fajansy a výrobkov džbánkarských dielní Slovenska v 18. a 19. storočí
Lektor: PhDr. Vladimír Krupa, Mgr. V. Príbišová
Vychádzka na výstavu Balneologického múzea I. Wintera
Vstupné do múzea: 2,- €


Top