Fučíková Renáta (1964)

Typ autority
Autor, ilustrátorka, výtvarníčka, pedagogička

Životopis
V rokoch 1982–1988 absolvovala štúdium na VŠUP, ateliér ilustrácie a úžitkovej grafiky. Dlhé roky pôsobila ako ilustrátorka na voľnej nohe. Od roku 2016 začala pôsobiť ako pedagogička na Fakulte designu a umenia Ladislava Sutnara Západočeskej univerzity v Plzni. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým autorským knihám o histórii. Jednou z jej prvých významných prác bolo ilustrovanie fantasy série Narnia od C.S. Lewisa. Ilustrovala taktiež sériu klasických rozprávok od bratov Grimmovcov, H. Ch. Andersena a Oscara Wildea, knihy s historickou (napríklad Staré pověsti české a moravské, Největší Češi, Karel IV.) a biblickou tematikou (Obrazy ze Starého zákona, Obrazy z Nového zákona). Ďalej možno spomenúť tituly Jan Amos Komenský (Práh, 2008), Historie Evropy (Práh 2011, titul vyšiel i v slovenčine), Antonín Dvořák (Práh, 2012), HRDINKY. Příběhy významných českých žen (2020) či Čechov & (2021). Za svoju tvorbu získala niekoľkokrát ocenenie Zlatá stuha, zápis na Čestnú listinu IBBY (1998), niekoľkokrát bola nominovaná na prestížnu cenu Astrid Memorial Award. V roku 2018 získala za knihy Franz Kafka - Člověk své i naší doby a Praha v srdci Grand Prix na Bienále v Záhrebe.

Odkazy


Top