Ing. Wernerová Eva (1960)

obrázok

Narodený
Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Krajinná architekta, autorka projektu revitalizácie potoku Dubová, dlhoročná poslankyňa Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

Životopis
Je absolventkou Mendelovej univerzity v Brne, odbor krajinná architektúra. Je členkou Slovenskej komory architektov, Spoločnosti pre krajinnú a záhradnú tvorbu. V roku 2008 získala Cenu za architektúru CE.ZA.AR ako spoluautorka projektu revitalizácie potoka Dubová. Spolupracovala pri tvorbe centrálnej mestskej zóny a parku na Nitrianskej ulici. S veľkým úspechom sa stretla aj kniha O piešťanských stromoch, ktorej je spoluautorka. Pracuje v súkromnom projektovom ateliéri, spolupracuje v oblasti ochrany prírody. Jej ateliér sa podieľal na rekonštrukcii barokovej záhrady Bratislavského hradu, ktorá bola v r. 2016 sprístupnená verejnosti. Nezanedbateľná je aj jej činnosť v oblasti aktívneho voľného času detí, mládeže a dospelých - stála pri obnove skautingu po r. 1989 v Piešťanoch. Viacero volebných období bola aktívnou poslankyňou mestského zastupiteľstva a členkou komisií. V r. 2016 sa vzdala poslaneckého mandátu. V roku 2023 jej bola pri príležitosti 910. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch udelená Cena mesta Piešťany.

Odkazy


Top