Kriss Sagan: Mesto snov

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
05. 05. 2021 - 20. 06. 2021 | Kultúrno spoločenské centrum Fontána (Piešťanská mestská galéria)

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Hravá výstava animátorky a režisérky Kriss Sagan a Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany s názvom Mesto snov je výstavno-edukačným projektom pracujúcim s možnosťami galerijnej a filmovej animácie. Aktívne zapája návštevníkov galérie, ktorí si prostredníctvom digitálnych technológií - svojho inteligentného telefónu alebo tabletu dokážu rozpohybovať maľované obrazy vystavené v galérii a spoznávať tak fantazijné výjavy “labutích osobností“ a kuriozít typických pre mesto Piešťany. Návštevník končí svoju púť v úplne vymyslenom digitálnom svete virtuálnej reality - v Meste snov.

Projekt je podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Bližšie informácie o projekte:

Projekt sa tematicky zameriava na spracovanie tradičného piešťanského klišé (lokálpatriotistické známe osobnosti, kúpeľná tematika, symboly mesta) formou sviežich a hravých ilustrácií, malieb a 2D digitálnych animácií antropomorfizovaných labutí.

Maľby a ilustrácie sú v prvej rovine projektu zobrazené a vystavené ako statické obrazy v tradične ponímanom galerijnom priestore (tzv. white cube). Oživenie motívov – akýsi medzistupeň galerijnej animácie – nastane pomocou moderných technológií, prostredníctvom filmovej animácie s použitím aplikácie Artivive (augmented reality), konkrétne namierením smartfónu návštevníka na statický obraz dostupný v Piešťanskej mestskej galérii. Tretím stupňom výstavy a zážitku je vstup návštevníka do totálneho prostredia Mesta snov a to nasadením si virtuálnych okuliarov, ktoré návštevníka prenesú do virtuálnej reality plnej fantazijných výjavov “labutích osobností“ a kuriozít Piešťan. Jedným z teoretických východísk, s ktorými idea projektu pracuje nadväzuje na výskum diplomovej práce Kriss Saganovej opierajúcej sa o štyri fázy kreatívneho modelu Grahama Wallasa. Ideovo výstava pracuje s fenoménom animácie ako takej - nielen ako s animovaným príbehom, teda s oživovaním postáv, figúr, predmetov, mimiky a gestikulácie kreslených, počítačovo projektovaných postáv – ale aj ako s procesom participácie divákov. Projekt teda využíva animáciu aj ako metódu, ktorá uľahčuje jedincom i skupinám prístup k tvorivému životu – aktivizuje účastníkov (Henry Théry).

Cieľom projektu je predovšetkým budovanie vzťahu širokého publika k prostrediu kamennej galérie ako inštitúcie, ktorá má ľuďom ponúknuť inú optiku nazerania na všednosť, má vyzývať ľudí k imaginatívnemu vnímaniu a vzdelávať v oblasti výtvarného umenia. Projekt chce ponúknuť exkurz do sveta umenia prostredníctvom práce s lokálnou históriou a symbolmi Piešťan a to dynamickým a hravým spôsobom, za pomoci využitia farebnej ilustrácie, animácie a digitálnych technológií.Kriss Sagan (1989) je slovenská výtvarníčka, animátorka a absolventka katedry animácie na maďarskej Moholy-Nagy University of Arts and Design v Budapešti. V roku 2018 ukončila svoje bakalárske štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave s nenaratívnym filmom Poetika Anima, za ktorý získala Tvorivú prémiu na udeľovaní národných filmových cien Igric 2019. V roku 2020 Kriss Sagan ukončila magisterské štúdium s AR projektom Dreams of Eden, ktorý sa prvýkrát predstavil verejnosti v SNGG studiu (Nová synagóga ŽIlina) počas slovenského festivalu animovaných filmov Fest Anča 2020.Kriss Sagan: Mesto snov

Autorka výstavy: Kristína Saganová

Kurátorka výstavy: Linda Blahová

Technická podpora: Yahart s.r.o.

Partneri výstavy: Mesto Piešťany, Fond na podporu umenia

Zdroj: Tlačová správa Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Piešťanská mestská galéria


Top