Naturistov majestát

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
11. 06. 2021 - 16. 07. 2021 | Flatgallery Piešťany

UsporiadateľFlatgallery Piešťany

Popis
Kolektívna výstava šiestich sochárov pod názvom Naturistov majestát, predstaví špecificky zameranú skupinu výtvarníkov, ktorá celkom prirodzene tvorí s ekologickým akcentom. Jednotlivé diela odkazujú na vzťah a postoj umelcov k prírode, z viacerých uhlov pohľadov a individuálnych mytológií. Umelci prichádzajú z rozličných kútov Slovenska, z roviny, hôr a dolín, od materiálov prírody, s citom kladených a rešpektujúco používaných, s nadvládou zámeru a cestou porozumenia.
Názov výstavy poukazuje na majestát prírody, naturistami sa skupina voľne nazýva od výstavy Naturisti a humanisti mladej slovenskej sochárskej scény v Galérii města Blanska pri Brne, CZ, v roku 2017.
V nasledujúcej výstave Naturistov majestát je kolektív autorov pozmenený, modifikovaný cez identický filter na autorov vzťahujúcich sa vo svojej tvorbe k prírodnému prostrediu. Oslovuje Petra Králika a jeho Agroart a Jána Zelinku s apelačnými podobizňami odlievaných zvierat.

Cieľom výstavy je výberom autorov divákovi priblížiť sochárske tendencie súčasného umenia, ktoré svojím prejavom dokážu odinterpretovať nemý úžas nad dianím a zároveň kriticko-objektívne poukázať na zraniteľnosť prírody.

Charakteristika / konceptu projektu:
Koncept výstavy tematicky zameranej skupiny sochárov – Dominika Šímová, Mária Pinčáková, Eva Masaryková, Michal Machciník, Peter Králik a Ján Zelinka, vychádza zo základnej premisy využívania prírodného materiálu ako nositeľa hodnoty. Tradičné materiály ako kameň, drevo či keramika však v niektorých prácach striedajú i nové materiály, kde je aspekt prírody následne prítomný v mentálnej rovine. Autori sa zameriavajú na paralely a premeny prírody v muzeálne kusy, sledujú prírodu ako celok – telo, nazerajú ju ako východzí bod akcie, využívajú jej procesuálnosť. Uvedomenie si zraniteľnosti nášho prostredia ako apel nájdeme čiastočne v každej z prác.

Dominika Šímová (1993) je čerstvou absolventkou Sochárskej katedry banskobystrickej Akadémie umení. Introvertne a žensky sa díva na realitu, zároveň ju vedie zvedavosť k rozličným technologickým a sochárskym technikám.

Mária Pinčáková (1991), tiež banskobystrická absolventka, pochádza zo Spiša a jej srdce bije pre hory. Bakalársku prácu vytvorila ako otáznik na osudom Tatier ako nášho najvzácnejšieho dedičstva, rozpredávaného developermi. Na tejto výstave predstavuje svoju prácu o inom vnímaní, interaktívnu, poetickú zvukovú etudu.

Eva Masaryková (1968) sa ujíma dvojitej role, spolukurátorky aj vystavujúcej autorky. Je na scéne od konca 90-tych rokov, tvorí feminínne, o osobných témach, nezriedka v nových materiáloch a iných médiách. Na výstave predstaví práce, vytvorené pre túto príležitosť, podmienené výrazovými možnosťami drevovýpalu keramiky. Artefakty sú výsledkom procesu, viac o akcii než o výsledku.

Michal Machciník (1989), vo svojich predošlých realizáciách skúma priestor ako fyzickú entitu v konfrontácií s kontemplatívnym odkazom vybraného miesta. Vo svojich prácach aplikuje použitý materiál, ktorý je nájdený, výhradne odhodený odpad v lesnom prostredí. Používanie nájdeného materiálu tak recykluje (ne)rovnováhu medzi človekom a prírodou čo sa následné zrkadlí i v obsahovej stránke diela.

Peter Králik (1981) je jedným z dvoch predstaviteľov autorskej skupiny Agroart. Kurátorky ho oslovili pre jeho vtipné intervencie, umeleckú prácu s kombajnom či kosou, odľahčený prístup k priestorovým riešeniam. Spolu s Machciníkom je absolventom košickej školy Juraja Bartusza.

Ján Zelinka (1978) je neprehliadnuteľným mladým sochárom so sugestívne odliatymi postavami členov svojej rodiny, requiem pre nachádzané uhynuté zvieratá, rozostrenými formami hláv. Nemohol vo výbere autorov chýbať.
Výstava má ambície byť nielen vizuálne zaujímavá, ale byť aj priamym apelom na diváka, zdôrazňujúc ekologickú a environmentálnu stranu mince danej témy.

Mgr. Zuzana Juháziová
Mgr. art. Eva Masaryková , ArtD.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Top