Prof. MgA. Uličiansky Ján (1955)

obrázokobrázok

Narodený
29. 10. 1955, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Autor, spisovateľ, dramatik, dramaturg, režisér, vysokoškolský pedagóg

Životopis
Absolvoval štúdium réžie a dramaturgie na Bábkarskej katedre Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. Ako režisér pracoval v Bábkovom divadle v Košiciach a v roku 1988 sa stal dramaturgom Slovenského rozhlasu v Bratislave, kde pracoval dvadsať rokov. Dlhé roky bol prezidentom slovenskej sekcie IBBY. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Divadelnej fakulte VŠMU. Vo svojej literárnej tvorbe sa venuje predovšetkým detskému čitateľovi, divákovi a poslucháčovi. Je autorom mnohých rozprávkových kníh pre deti - Adelka Zvončeková, Snehuliacke ostrovy, Máme Emu, Veverička Veronka, Drak Plamienok, Pán Prváčik, Podivuhodné príbehy siedmich morí, Čarovný chlapec, Tri hádanky (o bábkovom divadle), Kocúr na kolieskových korčuliach, Štyria škriatkovia a víla, Malá princezná, Analfabeta Negramotná, Tajomstvo čierneho dvora. Svoje rozprávky píše či upravuje aj pre rozhlas (Tik Tak, Golego, Peter Kľúčik, Čarovná chvíľa, Oriešková rozprávka) a bábkové divadlá (Čáry máry fuk, Bohatier Kremienok Veveričky, Panáčik) a televíziu (seriály Snehuliacke rozprávky, Máme Emu, Hrdinovia siedmich morí). Pre rozhlas zdramatizoval aj svetovú klasiku ako Peter Pan (1984) či Malá morská víla (1991).
Do slovenskej dramatickej tvorby sa zapísal aj ako autor hier pre dospelých - divadelnou hrou Alergia a televíznou inscenáciou Obrus s monogramom. Viaceré jeho knihy pre deti boli preložené do češtiny, ruštiny, nemčiny a angličtiny. Je autorom textu k originálnej maľovanke o Piešťanoch s názvom Kocúr Leonardo v Piešťanoch. Kocúr z maľovanky sa stal aj hrdinom jeho nového rozprávkového titulu Leonardo, kocúr z ulice (s ilustráciami Martiny Matlovičovej). Knižka bola ocenená titulom Najkrajšia a najlepšia detská kniha zimy 2013. Analfabeta Negramotná (ilustroval ju Vlado Král), ktorá sa stala Najkrajšou a najlepšou knihou zimy 2011, je aj tvárou webovej stránky pre malých čitateľov piešťanskej knižnice www.detskakniznica.sk. Ján Uličiansky je tiež autorom námetu a kreatívnym producentom detského zábavno-vzdelávacieho programu Trpaslíci, vysielaného v RTVS.
Za svoju tvorbu získal profesor Uličiansky mnoho ocenení - bol nominovaný na Cenu Hansa Christiana Andersena, je držiteľom Čestnej listiny IBBY za knihu Snehuliacke ostrovy (1991) a Pán Prváčik (2004), ako aj najvyššieho ocenenia tvorcov pre deti a mládež - Ceny Trojruža. Koncom roka 2016 získal výročnú cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasu. Je jedným zo zakladateľov festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok.

Odkazy

Knihy (30)

Ocenenia
Čestná listina IBBY 1991
Cena Trojruža za tvorbu pre deti a mládež
Nominácia na Cenu H. Ch. Andersena
Čestná listina IBBY
Najkrajšia a najlepšia kniha zimy 2011
Najkrajšia a najlepšia kniha zimy 2013
Cena Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasu

Prílohy


Top