Peter Karvaš

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
10. 05. 2024 - 30. 06. 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Výstava v spolupráci s Divadelným ústavom ponúka chronologický prierez Karvašovej dramatickej tvorby uvedenej na javiskách slovenských profesionálnych divadiel.

Peter Karvaš patrí k najznámejším slovenským dramatikom 20. storočia. Bol autorom, ktorý najvýraznejšie a najsústavnejšie profiloval slovenskú povojnovú drámu. Vyrastal v podnetnom intelektuálnom a umeleckom prostredí, otec bol lekár a matka akademická maliarka. Po okupácii Československa a vnútrostraníckych čistkách ho zbavili všetkých verejných funkcií. Po uvedení hry Absolútny zákaz musel odísť aj z vysokej školy a až do roku 1980 pracoval vo Výskumnom ústave kultúry v Bratislave. Po novembri 1989 ho rehabilitovali a získal akademický titul profesora. Aj napriek dlhoročnému nútenému odmlčaniu patrí Peter Karvaš k najvýznamnejším povojnovým dramatikom (je autorom viac než dvadsiatich piatich dramatických textov) a výrazným spôsobom sa podieľal na formovaní modernej slovenskej drámy. Ako literát bol mnohostranný a jeho literárne práce sa vyznačujú rôznorodosťou z tematickej i žánrovej stránky. Vďaka svojej teatrologickej práci a dramatickému dielu zastáva v dejinách slovenského divadla výnimočné postavenie.


Top