Neodíď nám, rozprávočka...

obrázok

Výtvarná súťaž pre žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a detí ZUŠ

Typ podujatia
výtvarná sútaž, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
01. 12. 2017 - 15. 03. 2018 Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany, Slovenské literárne centrum, Časopis Slniečko, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Vydavateľstvo Slovart, spol. s r. o., Vydavateľstvo Buvik, s. r. o., SPN - Mladé letá, Tatran, Ikar, Městská knihovna v Praze, RTVS

Popis
Organizátori súťaže:
Mestská knižnica mesta Piešťany, Literárne informačné centrum – časopis Slniečko, BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, Vydavateľstvo Buvik, Vydavateľstvo Slovart, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Vydavateľstvo Tatran, vydavateľstvo Ikar, RTVS a Městská knihovna v Praze

Téma súťaže:
Ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku
či básničku Pavla Dobšinského alebo Boženy Němcovej vo formáte max A2.

Súťažné kategórie:
1. kategória - žiaci ZUŠ
2. kategória - žiaci 1. - 5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl a školských klubov

Súťažné práce musia obsahovať:
- názov knižky alebo stvárneného príbehu, rozprávky, básničky
- meno a priezvisko žiaka
- adresu bydliska
- triedu a adresu školy
- meno a kontakt na pedagóga /tel., e-mail/

Termín vyhlásenia súťaže: 1. december 2017
Uzávierka súťaže: 15. marca 2018

Práce zasielajte poštou alebo prineste osobne na adresu:
Mestská knižnica mesta Piešťany
Školská 19
921 01 Piešťany

Autorov ocenených prác pozveme na vernisáž a slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. - 25. mája 2018 v rámci festivalu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe, X. ročník v Piešťanoch.


Top