Neskoré raňajky pre učiteľov

Typ podujatia
prednáška

Dátum, čas a miesto konania
22. 05. 2019 o 09.00 h | Elektrárňa Piešťany

UsporiadateľElektrárňa Piešťany

Popis
V poradí už druhé podujatie z cyklu Neskoré raňajky pre učiteľov, zamerané na bádateľsky orientované vyučovanie. Tentokrát pozvanie prijala doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD., ktorá pôsobí na Katedre teoretickej didaktiky a fyziky FMFI UK v Bratislave. Prihlasovanie a viac informácií na 0949 657 193 alebo lenka.menyhartova@elektrarnapiestany.sk


Top