Svetový deň reumatizmu 2019 - Od teórie k praxi 3

obrázok

Typ podujatia
informačná hodina, prezentácia, prednáška, iné

Dátum, čas a miesto konania
11. 10. 2019 o 14.00 h | Národný ústav reumatických chorôb (prízemie budovy v priestoroch bufetu NÚRCH)

UsporiadateľLiga proti reumatizmu
Národný ústav reumatických chorôb

Popis
Pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 2019 v Piešťanoch Liga proti reumatizmu na Slovensku pripravila sériu edukačných a informačných podujatí, no nezabúda ani na podporu pohybových aktivít vhodných pre pacientov s reumatickým ochorení.


Top