Voda nad zlato

obrázok

Typ podujatia
workshop, prednáška, beseda

Dátum, čas a miesto konania
17. 10. 2019 od 09.00 h do 15.00 h | Kúpeľná dvorana - KC Apolin

UsporiadateľSeniorský parlament
Trnavský samosprávny kraj

Popis
Odborný workshop na tému prečo a ako zadržiavať dažďovú vodu.

Program:

9.00 - 10.00 h - prezentácia účastníkov a odovzdanie Zborníka prednášok
10.00 - 10.20 h - otvorenie workshopu

1. blok: Prečo treba zadržiavať zrážkovú vodu

10.20 - 10.40 h - voda a jej význam pre človeka v kontexte globálnej klimatickej zmeny - Ing. Štefan Škulec, PhD., emeritný generálny riaditeľ SHMÚ
10.40 - 10.50 h - prírodné podmienky okresu Piešťany - Mgr. Juraj Holec, PhD., vedecko-technický pracovník SHMÚ
10.50 - 11.10 h - mestské ostrovy tepla - príčiny a dôsledky - Mgr. Juraj Holec, PhD., vedecko-technický pracovník SHMÚ
11.10 - 11.30 h - použitie a zdroje geotermálnej vody - Ing. Igor Miček, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
11.30 - 12.30 h - prestávka

2. blok: Ako zadržiavať zrážkovú vodu

12.30 - 12.50 h - využitie zachytenej dažďovej vody v krajinnej architektúre - nové trendy - Ing. Eva Wernerová, krajinná architektka AWE ATELIER, s.r.o.
12.50 - 13.10 h - technické riešenia odvádzania a využitia zrážkových vôd - Ing. Tomáš Paulík, technický riaditeľ Pipefife Slovakia, s.r.o.
13.10 - 13.30 h - možnosti využitia externých zdrojov pri financovaní opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody - Ing. Zita Bruncková, projektová manažérka
13.30 - 13.40 h - voda a právo Slovenskej republiky - Jiří Rais, Seniorský parlament
13.40 - 14.10 h - poznámky na záver workshopu "Voda nad zlato" - Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD., klimatológ FMFI Univerzita Komenského
14.10 - 15.00 h - panelová diskusia Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. a RNDr. Peter Tremboš, PhD.
15.00 h - záver workshopu

Potvrdenie účasti: 0911 712 545 alebo mailom na raisj@orangemail.sk

Projekt je financovaný z participatívneho rozpočtu TTSK. Akcia sa koná pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča


Top