Klavírne melódie: Peter Pavol

Typ podujatia
hudobno-zábavný program

Dátum, čas a miesto konania
12. 01. 2022 o 21.00 h Ensana Thermia Palace Health Spa Hotel *****
14. 01. 2022 od 19.00 h do 22.00 h Ensana Esplanade Health Spa Hotel ****
16. 01. 2022 od 21.00 h do 22.00 h Ensana Thermia Palace Health Spa Hotel *****

UsporiadateľEnsana Thermia Palace Health Spa Hotel *****

Popis
Klavírne melódie Peter Pavol v Café Alexander - hotel Thermia Palace.

Program v hoteloch je určený len pre hostí Ensana Hotels Piešťany. Program je v režime OP.


Top